معرفی شرکت خدمات حفاظتی خیام


موضوع فعالیت : سیستم اعلام سرقت و دوربین مداربسته


تلفن : 3269497 و 3257680 - 0151


آدرس : ساری